تبلیغات
بچه های ده بالا - « دکتر علی شریعتی »
چهارشنبه 10 فروردین 1390

« دکتر علی شریعتی »

   نوشته شده توسط: saeed    

ترجیح می دهم با کفش هایم در خیابان راه بروم و به خدا فکر کنم  

تا اینکه در مسجد بنشینم و به کفش هایم فکر کنم 

 

« دکتر علی شریعتی »