تبلیغات
بچه های ده بالا - سه اتفاق روی یک بیست دلاری عادی (باورنکردنی)
چهارشنبه 18 خرداد 1390

سه اتفاق روی یک بیست دلاری عادی (باورنکردنی)

   نوشته شده توسط: @ hossein    

باور نکردنی ست
-۱- یک اسکناس ۲۰ دلاری را از وسط تا کنید
۲- -دوباره دقیقاً مطابق شکل زیر تا کنید
انتهای دیگر را نیز دقیقاً مثل قبل تا کنید
-۳- حالا اسکناس را برگردانید
عجب تصادفی! یک تا کردن هندسی فجایع بزرگی را
روی اسکناس بیستدلاری ثبت کرده است
تصادفی است؟
خودتان تصمیم بگیرید
ظاهراً هنوز کافی نیست…
حالادقت کنیدچی می بینید
اولاً پنتاگون در حال آتش سوزی
بعد برجهای دوقلو
و حالا… به این نگاه کنید
سه اتفاق روی یک بیست دلاریعادی
فاجعه پنتاگون
فاجعه برجهای دوقلو
فاجعه اوسامه؟؟؟
جالب تر از هم اینکه ۱۱+ ۹ = ۲۰